Què és aquesta web? Introducció. llistat ordenat per punts conseguints Amb qui et toca jugar aquest mes?
Agenda telefònica dels participants
Noticies, Consells, Tècnica, Lesions, Tractaments.
Envia'ns qualsevol comentaris per millorar aquesta web.

REPTES DESEMBRE

Aquesta llista la retirarem el proper dia 29 de Desembre a les 20:00h.
Heu de trucar als vostres rivals abans del dia 10 de Desembre.
RKG. PUNTS NOM ANT MES P.A. REPTADOR 1 RSTAT. REPTADOR 2 RSTAT.
1 3.100 Colls, Josep 5 1.100 2.000 Gotor, Ivan     Pruvost, Thomas    
            Martínez, Andrés     Phillippe, Sidney    
            De Yzaguirre, Carlos          
2 3.000 Gotor, Ivan 4 800 2.200 Pruvost, Thomas     Martínez, Andrés    
            Phillippe, Sidney     Vergara, Miquel A    
3 3.000 Pruvost, Thomas 7 1.100 1.900 De Yzaguirre, Carlos     Vergara, Miquel A    
      Irisarri, Erec          
4 2.900 Martínez, Andrés 2 700 2.200 Irisarri, Erec     Chicote, José Mª    
5 2.700 Phillippe, Sidney 8 800 1.900 Chicote, José Mª     González, Daniel    
6 2.500 De Yzaguirre, Carlos 3 300 2.200 González, Daniel     Tudela, Joan    
7 2.500 Vergara, Miquel A 32 1.100 1.400 Tudela, Joan     López, Antonio    
8 2.450 Irisarri, Erec 6 500 1.950 López, Antonio     Catalán, Jordi    
9 2.450 Chicote, José Mª 19 900 1.550 Catalán, Jordi     Pérez, Pablo    
10 2.450 González, Daniel 38 1.100 1.350 Pérez, Pablo     Dubra, Victor    
11 2.450 Tudela, Joan 39 1.100 1.350 Dubra, Victor     Roca, Josep    
12 2.400 López, Antonio 1 200 2.200 Roca, Josep     Gomez, Victor    
13 2.350 Catalán, Jordi 17 750 1.600 Gomez, Victor     Mauri, Juli    
14 2.350 Pérez, Pablo 21 800 1.550 Mauri, Juli     Arauz, Enric    
15 2.300 Dubra, Victor 23 800 1.500 Arauz, Enric     Frouin, Adrian    
16 2.250 Roca, Josep 10 500 1.750 Frouin, Adrian     González, Jesús    
17 2.250 Gomez, Victor 14 550 1.700 González, Jesús     Marchesi, Andrea    
18 2.250 Mauri, Juli 25 800 1.450 Marchesi, Andrea     Torres, Siscu    
19 2.200 Arauz, Enric 9 450 1.750 Torres, Siscu     Fernandez, Albert    
20 2.200 Frouin, Adrian 11 450 1.750 Fernandez, Albert     Catalán, Xavier    
21 2.200 González, Jesús 54 1.100 1.100 Catalán, Xavier     Cabrera, Jaume    
22 2.200 Marchesi, Andrea 57 1.100 1.100 Cabrera, Jaume     Gotor, Abel    
23 2.150 Torres, Siscu 12 450 1.700 Gotor, Abel     Hoyos, Yannick    
24 2.150 Fernandez, Albert 20 600 1.550 Hoyos, Yannick     Redon, Rubén    
25 2.150 Catalán, Xavier 30 750 1.400 Redon, Rubén     Del Olmo, Jesús    
26 2.150 Cabrera, Jaume 41 850 1.300 Del Olmo, Jesús     Ferrer, Miquel    
27 2.150 Gotor, Abel 47 900 1.250 Ferrer, Miquel     Ferrer, Pedro    
28 2.100 Hoyos, Yannick 64 1.100 1.000 Ferrer, Pedro     Valcarce, Raul    
29 2.050 Redon, Rubén 27 600 1.450 Valcarce, Raul     Porta, Lluís    
30 2.050 Del Olmo, Jesús 49 900 1.150 Porta, Lluís     Cabrera, Víctor    
31 2.050 Ferrer, Miquel 67 1.100 950 Cabrera, Víctor     Valls, Miquel    
32 2.000 Ferrer, Pedro 24 550 1.450 Valls, Miquel     Castellví, Josep M    
33 2.000 Valcarce, Raul 70 1.100 900 Castellví, Josep M     Gómez, Ignacio    
34 1.950 Porta, Lluís 26 500 1.450 Gómez, Ignacio     Ruiz, Toni    
35 1.950 Cabrera, Víctor 45 650 1.300 Ruiz, Toni     Roda, Joan    
36 1.950 Valls, Miquel 76 1.100 850 Roda, Joan     Bonet, Iban    
37 1.900 Castellví, Josep M 13 200 1.700 Bonet, Iban     Abascal, Jose Maria    
38 1.900 Gómez, Ignacio 28 500 1.400 Abascal, Jose Maria     Vera, Victor    
39 1.900 Ruiz, Toni 55 800 1.100 Vera, Victor     Urgeles,Sergi    
40 1.900 Roda, Joan 61 800 1.100 Urgeles,Sergi     Botet, Robert    
41 1.850 Bonet, Iban 16 250 1.600 Botet, Robert     Leoni, Fabrizio    
42 1.850 Abascal, Jose Maria 29 450 1.400 Leoni, Fabrizio     Picas, Marc    
43 1.850 Vera, Victor 31 450 1.400 Picas, Marc     Diaz, Pedro    
44 1.850 Urgeles,Sergi 44 550 1.300 Diaz, Pedro     Domingo, Emilio    
45 1.850 Botet, Robert 48 600 1.250 Domingo, Emilio     Rojas, Juan    
46 1.850 Leoni, Fabrizio 63 850 1.000 Rojas, Juan     Palomar, Cèsar    
47 1.850 Picas, Marc 84 1.100 750 Palomar, Cèsar     Muñoz, Diego    
48 1.800 Diaz, Pedro 22 300 1.500 Muñoz, Diego     Cebrecos, Jesús    
49 1.800 Domingo, Emilio 50 650 1.150 Cebrecos, Jesús     Hernández, Sergio    
50 1.750 Rojas, Juan 51 600 1.150 Hernández, Sergio     Guillén, Paco    
51 1.750 Palomar, Cèsar 56 650 1.100 Guillén, Paco     Pertegás, Jordi    
52 1.700 Muñoz, Diego 40 350 1.350 Pertegás, Jordi     Piera, Jordi    
53 1.700 Cebrecos, Jesús 73 800 900 Piera, Jordi     Lores, Luis    
54 1.700 Hernández, Sergio 79 900 800 Lores, Luis     Torrelles, Josep Mª    
55 1.650 Guillén, Paco 15 0 1.650 Torrelles, Josep Mª     Pérez, Sandra    
56 1.650 Pertegás, Jordi 37 300 1.350 Pérez, Sandra     Ruiz, Sergi    
57 1.650 Piera, Jordi 42 350 1.300 Ruiz, Sergi     Peret, Isaias    
58 1.650 Lores, Luis 53 550 1.100 Peret, Isaias     Serra, Toni    
59 1.650 Torrelles, Josep Mª 69 750 900 Serra, Toni     Galve, Miguel Angel    
60 1.650 Pérez, Sandra 77 800 850 Galve, Miguel Angel     Noferini, Andrea    
61 1.650 Ruiz, Sergi 87 900 750 Noferini, Andrea     Díez, Sergio    
62 1.600 Peret, Isaias 18 0 1.600 Díez, Sergio     Duaigues, Albert    
63 1.600 Serra, Toni 36 250 1.350 Duaigues, Albert     López, Alberto    
64 1.600 Galve, Miguel Angel 60 500 1.100 López, Alberto     Fernandez, Carles    
65 1.550 Noferini, Andrea 46 300 1.250 Fernandez, Carles     Pla, David    
66 1.500 Díez, Sergio 52 350 1.150 Pla, David     Suarez, Marc    
67 1.500 Duaigues, Albert 90 850 650 Suarez, Marc     Suros, Jorge    
68 1.500 López, Alberto 92 900 600 Suros, Jorge     Roca, Rodolfo    
69 1.400 Fernandez, Carles 33 0 1.400 Roca, Rodolfo     Tejedor, Ferrán    
70 1.400 Pla, David 85 650 750 Tejedor, Ferrán     Cabarrocas,JoanRamón    
71 1.400 Suarez, Marc 89 750 650 Cabarrocas,JoanRamón     Moreno, José    
72 1.350 Suros, Jorge 35 0 1.350 Moreno, José     Cea, Ferran    
73 1.350 Roca, Rodolfo 58 250 1.100 Cea, Ferran     Esteve, Marc    
74 1.350 Tejedor, Ferrán 82 550 800 Esteve, Marc     Moreno, Andrés    
75 1.300 Cabarrocas,JoanRamón 43 0 1.300 Moreno, Andrés     Díez, David    
76 1.300 Moreno, José 78 500 800 Díez, David     Gatti, Andrea    
77 1.300 Cea, Ferran 99 850 450 Gatti, Andrea     Rodríguez-Arias,Daniel    
78 1.250 Esteve, Marc 66 300 950 Rodríguez-Arias,Daniel     Mandoj, Chris    
79 1.250 Moreno, Andrés 97 800 450 Mandoj, Chris     Lucas, Eugenio    
80 1.200 Díez, David 72 300 900 Lucas, Eugenio     García Albalat, Miguel    
81 1.200 Gatti, Andrea 93 600 600 García Albalat, Miguel     Roca, Juan    
82 1.200 Rodríguez-Arias,Daniel 100 750 450 Roca, Juan     Coll, Jordi    
83 1.200 Mandoj, Chris 103 850 350 Coll, Jordi     Peinado, Argenis    
84 1.100 Lucas, Eugenio 59 0 1.100 Peinado, Argenis     Campos, Domingo    
85 1.100 García Albalat, Miguel 75 200 900 Campos, Domingo     Niño, Jordi    
86 1.100 Roca, Juan 91 450 650 Niño, Jordi     Morente, Jose Carlos    
87 1.100 Coll, Jordi 102 750 350 Morente, Jose Carlos     Casadevall, Joan    
88 1.100 Peinado, Argenis 115 1.100 0 Casadevall, Joan     Lladó, Rafel    
89 1.100 Campos, Domingo 118 1.100 0 Lladó, Rafel     Carbonell, Mª José    
90 1.050 Niño, Jordi 62 0 1.050 Carbonell, Mª José     Calvo, Paco    
91 1.050 Morente, Jose Carlos 88 350 700 Calvo, Paco     Miret, Josep    
92 1.050 Casadevall, Joan 105 750 300 Miret, Josep     Bartolomé, Ángel    
93 1.050 Lladó, Rafel 106 800 250 Bartolomé, Ángel     Villanueva, Salva    
94 1.000 Carbonell, Mª José 65 0 1.000 Villanueva, Salva     Jiménez, Eduardo    
95 1.000 Calvo, Paco 81 200 800 Jiménez, Eduardo     Canales, Pablo    
96 950 Miret, Josep 68 0 950 Canales, Pablo     Palacín, Enrique    
97 950 Bartolomé, Ángel 86 200 750 Palacín, Enrique     Tejedor, José Mª    
98 950 Villanueva, Salva 108 750 200 Tejedor, José Mª     Arbona, David    
99 900 Jiménez, Eduardo 71 0 900 Arbona, David     Plaza, Jaume    
100 900 Canales, Pablo 74 0 900 Plaza, Jaume     Bonamusa, Francesc    
101 800 Palacín, Enrique 80 0 800 Bonamusa, Francesc     Ros, Andrés    
102 800 Tejedor, José Mª 94 250 550 Ros, Andrés     Manetti, Alessandro    
103 750 Arbona, David 83 0 750 Manetti, Alessandro     Santamaria, Marc    
104 750 Plaza, Jaume 95 200 550 Santamaria, Marc     Zanatta, Xavi    
105 700 Bonamusa, Francesc 107 450 250 Zanatta, Xavi     Chavarría, Jaume    
106 650 Ros, Andrés 96 200 450 Chavarría, Jaume     Conway, Esteban    
107 450 Manetti, Alessandro 98 0 450 Conway, Esteban     Peñas, Jose    
108 450 Santamaria, Marc 101 0 450 Peñas, Jose     Guerrero, Rafael    
109 350 Zanatta, Xavi 116 350 0 Guerrero, Rafael     Relvas, Pedro    
110 200 Chavarría, Jaume 109 0 200 Relvas, Pedro     Pons, Joan    
111 200 Conway, Esteban 114 200 0 Pons, Joan     Clarimón, David    
112 0 Peñas, Jose 111 0 0 Clarimón, David     Latorre, Diego    
113 0 Guerrero, Rafael 112 0 0 Latorre, Diego     Clarimón, David    
114 0 Relvas, Pedro 113 0 0 Pons, Joan     Clarimón, David    
115 0 Pons, Joan 117 0 0 Latorre, Diego          
116 0 Clarimón, David 119 0 0 Latorre, Diego          
117 0 Latorre, Diego 120 0 0            
 
©2008 Jordi Coll