Què és aquesta web? Introducció. llistat ordenat per punts conseguints Amb qui et toca jugar aquest mes?
Agenda telefònica dels participants
Noticies, Consells, Tècnica, Lesions, Tractaments.
Envia'ns qualsevol comentaris per millorar aquesta web.

REPTES DEL MES DE DESEMBRE

Aquesta llista la retirarem el proper 28 de Desembre a les 20:00h.
Heu de trucar als vostres rivals abans del 10 de Desembre.

RKG. PUNTS NOM ANT MES P.A. REPTADOR 1 RSTAT. REPTADOR 2 RSTAT.
1 3.348 Navarro, Daniel 4 1.116 2.232 Suros, Jorge     Ruiz, Sergi    
            Marchesi, Andrea     Vitoria, Sergio    
            Tejedor, Ferrán          
2 3.348 Suros, Jorge 7 1.116 2.232 Ruiz, Sergi     Marchesi, Andrea    
            Vitoria, Sergio     Arauz, Enric    
3 3.045 Ruiz, Sergi 6 813 2.232 Tejedor, Ferrán     Arauz, Enric    
            González, Jesús          
4 2.942 Marchesi, Andrea 2 710 2.232 González, Jesús     Ferrándiz, Lorenzo    
5 2.938 Vitoria, Sergio 3 706 2.232 Ferrándiz, Lorenzo     Noferini, Andrea    
6 2.694 Tejedor, Ferrán 9 765 1.929 Noferini, Andrea     Fernández, Albert    
7 2.583 Arauz, Enric 5 351 2.232 Fernández, Albert     Latorre, Diego    
8 2.583 González, Jesús 24 1.116 1.467 Latorre, Diego     Cabrera, Jaume    
9 2.535 Ferrándiz, Lorenzo 14 765 1.770 Cabrera, Jaume     Dubra, Victor    
10 2.535 Noferini, Andrea 17 861 1.674 Dubra, Victor     Tejedor, José Mª    
11 2.535 Fernández, Albert 31 1.116 1.419 Tejedor, José Mª     Ferrer, Pedro    
12 2.487 Latorre, Diego 10 558 1.929 Ferrer, Pedro     Catalán, Xavier    
13 2.437 Cabrera, Jaume 38 1.116 1.321 Catalán, Xavier     Martínez, Andrés    
14 2.391 Dubra, Victor 11 462 1.929 Martínez, Andrés     Pous, Josep    
15 2.386 Tejedor, José Mª 12 558 1.828 Pous, Josep     Picas, Marc    
16 2.295 Ferrer, Pedro 22 765 1.530 Picas, Marc     Phillippe, Sidney    
17 2.280 Catalán, Xavier 33 909 1.371 Phillippe, Sidney     Mauri, Juli    
18 2.232 Martínez, Andrés 1 0 2.232 Mauri, Juli     Casanova, Pascual    
19 2.232 Pous, Josep 21 654 1.578 Casanova, Pascual     López, Antonio    
20 2.232 Picas, Marc 34 861 1.371 López, Antonio     Domingo, Emilio    
21 2.232 Phillippe, Sidney 52 1.116 1.116 Domingo, Emilio     González, Daniel    
22 2.232 Mauri, Juli 54 1.116 1.116 González, Daniel     Redón, Rubén    
23 2.232 Casanova, Pascual 62 1.116 1.116 Redón, Rubén     Chicote, José Mª    
24 2.191 López, Antonio 15 462 1.729 Chicote, José Mª     González, Mario    
25 2.184 Domingo, Emilio 8 207 1.977 González, Mario     Abascal, Jose Maria    
26 2.184 González, Daniel 18 558 1.626 Abascal, Jose Maria     Ferrer, Robert    
27 2.136 Redón, Rubén 68 1.116 1.020 Ferrer, Robert     Aznar, Sergi    
28 2.088 Chicote, José Mª 20 510 1.578 Aznar, Sergi     Pascual, César    
29 2.088 González, Mario 41 813 1.275 Pascual, César     Catalán, Jordi    
30 2.040 Abascal, Jose Maria 43 765 1.275 Catalán, Jordi     Serra, Toni    
31 2.025 Ferrer, Robert 45 813 1.212 Serra, Toni     Roda, Joan    
32 2.025 Aznar, Sergi 61 909 1.116 Roda, Joan     Porta, Lluís    
33 2.025 Pascual, César 63 909 1.116 Porta, Lluís     Urgeles,Sergi    
34 2.025 Catalán, Jordi 70 1.116 909 Urgeles,Sergi     Torrelles, Josep Mª    
35 1.977 Serra, Toni 23 510 1.467 Torrelles, Josep Mª     Torres, Siscu    
36 1.977 Roda, Joan 25 510 1.467 Torres, Siscu     Moreno, José    
37 1.929 Porta, Lluís 32 558 1.371 Moreno, José     Esteve, Marc    
38 1.929 Urgeles,Sergi 35 558 1.371 Esteve, Marc     Pla, David    
39 1.881 Torrelles, Josep Mª 55 765 1.116 Pla, David     Roca, Josep    
40 1.881 Torres, Siscu 79 1.116 765 Roca, Josep     Fernández, Carles    
41 1.881 Moreno, José 81 1.116 765 Fernández, Carles     Riu, Laia    
42 1.881 Esteve, Marc 42 606 1.275 Riu, Laia     Tudela, Joan    
43 1.818 Pla, David 26 351 1.467 Tudela, Joan     Relvas, Pedro    
44 1.818 Roca, Josep 39 510 1.308 Relvas, Pedro     Del Olmo, Jesús    
45 1.770 Fernández, Carles 13 0 1.770 Del Olmo, Jesús     Gotor, Abel    
46 1.770 Riu, Laia 27 303 1.467 Gotor, Abel     Ruiz, Toni    
47 1.770 Tudela, Joan 49 606 1.164 Ruiz, Toni     Vergara, Miquel A    
48 1.770 Relvas, Pedro 51 654 1.116 Vergara, Miquel A     Vilardell, Enric    
49 1.727 Del Olmo, Jesús 16 0 1.727 Vilardell, Enric     Rojas, Juan    
50 1.722 Gotor, Abel 29 303 1.419 Rojas, Juan     Aragón, David    
51 1.722 Ruiz, Toni 30 303 1.419 Aragón, David     Lores, Luís    
52 1.674 Vergara, Miquel A 28 255 1.419 Lores, Luís     Roca, Rodolfo    
53 1.674 Vilardell, Enric 48 510 1.164 Roca, Rodolfo     Pertegás, Jordi    
54 1.674 Rojas, Juan 92 1.116 558 Pertegás, Jordi     Frouin, Adrian    
55 1.674 Aragón, David 95 1.116 558 Frouin, Adrian     Valcarce, Raúl    
56 1.626 Lores, Luís 36 303 1.323 Valcarce, Raúl     Cea, Ferran    
57 1.626 Roca, Rodolfo 60 510 1.116 Cea, Ferran     Peinado, Argenis    
58 1.611 Pertegás, Jordi 40 303 1.308 Peinado, Argenis     Hernández, Sergio    
59 1.578 Frouin, Adrian 19 0 1.578 Hernández, Sergio     Cabarrocas, Joan Ramón    
60 1.578 Valcarce, Raúl 37 255 1.323 Cabarrocas, Joan Ramón     Santamaria, Marc    
61 1.578 Cea, Ferran 64 510 1.068 Santamaria, Marc     Niño, Jordi    
62 1.563 Peinado, Argenis 44 303 1.260 Niño, Jordi     López, Alberto    
63 1.530 Hernández, Sergio 85 813 717 López, Alberto     Muñoz, Diego    
64 1.515 Cabarrocas, Joan Ramón 47 351 1.164 Muñoz, Diego     Cebrecos, Jesús    
65 1.515 Santamaria, Marc 72 606 909 Cebrecos, Jesús     Mandoj, Chris    
66 1.515 Niño, Jordi 88 861 654 Mandoj, Chris     Pons, Joan    
67 1.467 López, Alberto 56 351 1.116 Pons, Joan     Ferrer, Miquel    
68 1.467 Muñoz, Diego 58 351 1.116 Ferrer, Miquel     Bosch, Artur    
69 1.467 Cebrecos, Jesús 71 558 909 Bosch, Artur     Linares, Sergio    
70 1.467 Mandoj, Chris 89 813 654 Linares, Sergio     Castellví, Josep M    
71 1.467 Pons, Joan 91 861 606 Castellví, Josep M     García Albalat, Miguel    
72 1.422 Ferrer, Miquel 46 255 1.167 García Albalat, Miguel     Díez, David    
73 1.419 Bosch, Artur 66 351 1.068 Díez, David     Moreno, Andrés    
74 1.371 Linares, Sergio 50 207 1.164 Moreno, Andrés     Arbona, David    
75 1.371 Castellví, Josep M 53 255 1.116 Arbona, David     Jiménez, Eduardo    
76 1.371 García Albalat, Miguel 77 558 813 Jiménez, Eduardo     Bartolomé, Ángel    
77 1.371 Díez, David 106 1.116 255 Bartolomé, Ángel     Peret, Isaias    
78 1.323 Moreno, Andrés 59 207 1.116 Peret, Isaias     Rodríguez-Arias, Daniel    
79 1.323 Arbona, David 65 255 1.068 Rodríguez-Arias, Daniel     Caso, Raúl    
80 1.323 Jiménez, Eduardo 75 510 813 Caso, Raúl     Díez, Sergio    
81 1.323 Bartolomé, Ángel 80 558 765 Díez, Sergio     Piera, Jordi    
82 1.275 Peret, Isaias 67 255 1.020 Piera, Jordi     Guri, Carles    
83 1.275 Rodríguez-Arias, Daniel 107 813 462 Guri, Carles     Casadevall, Joan    
84 1.212 Caso, Raúl 90 558 654 Casadevall, Joan     Morente, José Carlos    
85 1.179 Díez, Sergio 69 207 972 Morente, José Carlos     Pérez, Sandra    
86 1.116 Piera, Jordi 57 0 1.116 Pérez, Sandra     Gatti, Andrea    
87 1.116 Guri, Carles 118 1.116 0 Gatti, Andrea     Vera, Victor    
88 1.068 Casadevall, Joan 73 255 813 Vera, Victor     Cluet, Robert    
89 1.020 Morente, José Carlos 93 462 558 Cluet, Robert     Lucas, Eugenio    
90 1.020 Pérez, Sandra 94 462 558 Lucas, Eugenio     Villanueva, Salva    
91 1.020 Gatti, Andrea 101 558 462 Villanueva, Salva     Calvo, Paco    
92 1.005 Vera, Victor 86 303 702 Calvo, Paco     Carbonell, Mª José    
93 972 Cluet, Robert 82 207 765 Carbonell, Mª José     Lladó, Rafel    
94 972 Lucas, Eugenio 98 462 510 Lladó, Rafel     Pacheco, Laura    
95 972 Villanueva, Salva 99 462 510 Pacheco, Laura     Vázquez, Leandro    
96 813 Calvo, Paco 74 0 813 Vázquez, Leandro     Guerrero, Martín    
97 813 Carbonell, Mª José 76 0 813 Guerrero, Martín     Miret, Josep    
98 813 Lladó, Rafel 108 813 0 Miret, Josep     Zanatta, Xavi    
99 765 Pacheco, Laura 83 0 765 Zanatta, Xavi     Mundet, Albert    
100 765 Vázquez, Leandro 97 207 558 Mundet, Albert     Ortega, Manuel    
101 765 Guerrero, Martín 104 462 303 Ortega, Manuel     Aubanell, Anton    
102 765 Miret, Josep 109 765 0 Aubanell, Anton     Lorente, Joaquin    
103 717 Zanatta, Xavi 84 0 717 Lorente, Joaquin     Ros, Andrés    
104 717 Mundet, Albert 100 207 510 Ros, Andrés     Coll, Jordi    
105 654 Ortega, Manuel 87 0 654 Coll, Jordi     Mezquiriz, Aitor    
106 606 Aubanell, Anton 103 255 351 Mezquiriz, Aitor     Conway, Esteban    
107 606 Lorente, Joaquin 119 606 0 Conway, Esteban     Peñas, José    
108 558 Ros, Andrés 96 0 558 Peñas, José     Ortigosa, Pablo    
109 558 Coll, Jordi 115 558 0 Ortigosa, Pablo     González, Javier    
110 462 Mezquiriz, Aitor 105 207 255 González, Javier     Gómez, José Antonio    
111 462 Conway, Esteban 110 462 0 Gómez, José Antonio     Chavarría, Jaume    
112 351 Peñas, José 102 0 351 Chavarría, Jaume     Garcia, Martin    
113 255 Ortigosa, Pablo 112 255 0 Garcia, Martin     Bonache, Jaume    
114 255 González, Javier 117 255 0 Bonache, Jaume     Barquet, Marc    
115 0 Gómez, José Antonio 111 0 0 Barquet, Marc     Martinez, Xavier    
116 0 Chavarría, Jaume 114 0 0 Martinez, Xavier     Barquet, Marc    
117 0 Garcia, Martin 116 0 0 Bonache, Jaume     Barquet, Marc    
118 0 Bonache, Jaume 120 0 0 Martinez, Xavier          
119 0 Barquet, Marc 121 0 0 Martinez, Xavier          
120 0 Martinez, Xavier 122 0 0            
©2008 Jordi Coll