Què és aquesta web? Introducció. llistat ordenat per punts conseguints Amb qui et toca jugar aquest mes?
Agenda telefònica dels participants
Noticies, Consells, Tècnica, Lesions, Tractaments.
Envia'ns qualsevol comentaris per millorar aquesta web.
NOTICIES

El passat dijous 19 de Juliol vàrem celebrar el SOPAR de cloenda de la temporada TENNISVESPRES 2017-2018.
El sopar es va celebrar al restaurant del club. Gran assistència de companys va fer possible l'èxit de la cloenda.
Amb la companyia de tenistes i padeleros vàrem fer entrega dels trofeus de totes les modalitats. RANKING TENNIS IND, RANKING TENNIS DOBLES, RANKING PADEL, COPA TENNISVESPRES TENNIS I PADEL, I TROFEU TORNEIG D'ESTIU PADEL que es va celebrar abans de la cloenda.

Abans de l'entrega de trofeus vàrem fer el sorteig d'una raqueta de Pàdel i una de tennis.
Us deixem unes fotos del sopar.

REGLAMENT
RANKING TENNISVESPRES
TEMPORADA 2017 - 2018

I.- OBJECTIU.

I.1.- Organitzar una competició amateur en sistema de rànquing oberta a tots els abonats del club, sense distinció de nivells ni categories, determinant els aparellaments mensuals per un mecanisme automàtic que te en compte els punts acumulats a la competició a la temporada en curs.

I.2.- L’esperit de la competició es esportiu, lúdic i participatiu, criteri que regirà les decisions de la Organització en casos de discrepància o buit legal.


II.- PARTICIPACIÓ.

II.1.- Poden participar en la competició tots els jugadors que ho comuniquin a la organització, indicant nom i cognoms, telèfon i mail de contacte, i any de naixement, i que paguin la quota de inscripció.


III.- PREU.

III.1.- La inscripció en el campionat serà efectiva quan el jugador aboni la quantitat de 20 euros en el compte IBAN: ES54 0081-0114-4500-0145-3150 de BANC SABADELL (titular Juli Mauri Pont), indicant nom, cognoms i TENNIS (sense cap altre dada), i ho comuniqui a la organització per correu electrònic (info@tennisvespres.com).

III.2.- L’organització no te ànim de lucre i les aportacions econòmiques es destinen a l’adquisició dels trofeus, despeses i material de gestió i la contribució al cost del sopar de final de temporada per als assistents.

III.3.- La baixa d’un jugador un cop iniciada la competició, per qualsevol motiu, no dona dret a la devolució de la quota de inscripció.


IV.- CALENDARI.

IV.1.- El torneig es celebrarà des del 1 de setembre de 2017 fins el 31 de maig de 2018, segons les especificacions del present Reglament.


V.- FORMACIO DE LA CLASSIFICACIÓ.

V.1.- La llista inicial de jugadors, que determinarà els aparellaments corresponents al primer mes, s’ordenarà aleatòriament i tots començaran amb 0 punts. Els jugadors que s’inscriguin durant el mes de setembre o posteriors un cop elaborada la primera llista, s’inclouran respectant l’ordre d’inscripció.

V.2.- Les classificacions corresponents als mesos posteriors es determinaran pels punts acumulats aconseguits. En cas d’empat a punts entre dos o més jugadors, tindrà millor posició el que estigués més ben classificat en el mes anterior.

V.3.- Tots els jugadors que s’inscriguin amb posterioritat al 1 de setembre de 2017 quedaran incorporats en el últim lloc de la classificació vigent, amb 0 punts.

V.4.- La classificació general destacarà tres trams d’edat, JUNIORS, SENIORS i MAJORS. L’adscripció a un grup d’edat no tindrà cap incidència en la classificació general ni en la determinació dels aparellaments. L’adscripció als grups d’edat només ofereix als participants l’opció de comparar la seva posició en el rànquing amb altres jugadors del mateix tram d’edat i l’opció d’adquirir un trofeu d’acord amb la norma IX.

VI.- SISTEMA DE COMPETICIÓ.

VI.1.- Cada jugador haurà de disputar 4 partits cada mes: 2 contra jugadors situats en la 4ª i 5ª posició superior, i 2 contra jugadors situats en la 4ª i 5ª posició inferior. Els 4 primers classificats tindran un regim especial d’aparellaments segons el quadre de l’apartat VIII.7.- L’Organització penjarà cada mes a la web www.tennisvespres.com i al taulell del club la classificació i els aparellaments assignats.

VI.2.- Els jugadors tindran llibertat per concretar la data i hora del partit, de dilluns a divendres i en horari de vespre de 19 a 22 hores. Només si els dos jugadors es posen d’acord podran jugar el partit en dies i hores diferents als assenyalats.

VI.3.- Correspon al jugador pitjor classificat (reptador) comunicar-se per telèfon i/o mail amb el millor classificat (reptat) per concretar el dia i l’hora del partit. El reptador ha de contactar amb el reptat fins el dia 10 de cada mes. Si el reptador no ha efectuat la comunicació en aquest període, el jugador reptat es pot anotar el partit guanyat per w.o. (7-0). Si el jugador reptat no contesta les peticions del reptador, el jugador reptador es pot anotar el partit guanyat per w.o. (7-0). Si el partit no es pot disputar perque un dels dos jugadors no ofereix a l’altre suficients dies o hores hàbils per disputar el partit, d’acord amb les normes dels apartats VI.2 i VI.4, el perjudicat es pot anotar el partit guanyat per w.o. (7-0).

VI.4.- Tots els jugadors estan obligats a facilitar al rival un mínim de 4 dies, dins dels dies i hores previstos a la norma VI.3.-, per poder disputar el partit.

VI.5.- Atenent els objectius de la competició, es reclama la millor voluntat dels participants en procurar i facilitar les comunicacions per aconseguir la disputa dels partits. El jugador haurà d’esgotar tots els canals de comunicació que l’altre posi a disposició a la seva fitxa personal (telèfons i correu electrònic) per intentar concretar la data i l’hora del partit.

VI.6.- Els jugadors que siguin baixa definitiva o temporal a la competició ho hauran de comunicar a l’Organització, per tal de que no figurin a la llista d’aparellaments del mes o mesos següents. En aquest cas, conservaran els punts acumulats fins aleshores per al moment en que es reincorporin a la competició.

VI.7.- Els jugadors que no disputin cap partit en un mes, o sis partits en dos mesos consecutius, i no hagin comunicat a l’Organització la seva baixa temporal o definitiva, seran exclosos de la competició.

VII.- REGLAMENT DELS PARTITS.

VII.1.- Els partits es jugaran a un sol set de 7 jocs.

VII.2.- En cas d’empat a 6 jocs, es jugarà un tie-break.

VII.3.- El jugador reptador haurà de posar 4 pilotes en bones condicions per disputar els partits. El jugador reptat pot revisar l’estat de les pilotes abans de començar el partit, i si no les accepta, el jugador reptador haurà de llogar al club pilotes de 1ª o 2ª categoria, a la seva elecció.

VIII.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ.

VIII.1.- El jugador guanyador anotarà el resultat del partit en el quadre penjat al taulell del passadís d’accés als vestidors. S’anotarà primer els jocs aconseguit pel jugador reptat i en segon lloc els jocs aconseguit pel jugador reptador.

VIII.2.- El guanyador d’un partit per 7-0, anotarà 7-1.

VIII.3.- El guanyador d’un partit per WO, anotarà 7-0.

VIII.4..- Els errors involuntaris sense detectar seran validats.

VIII.5.- Si el resultat es il•legible o incoherent no serà puntuat.

VIII.6.- El jugadors obtindran per cada partit guanyat els següents punts en funció de la clàssificació del jugador vençut:

350 punts per partit guanyat al jugador reptat millor classificat
300 punts per partit guanyat al jugador reptat pitjor classificat
250 punts per partit guanyat al jugador reptador millor classificat
200 punts per partit guanyat al jugador reptador pitjor classificat

VIII.7.- Els 4 primers classificats tenen un règim especial de puntuació, segons el següent quadre:

RKG. REPTADOR   REPTADOR  
1 2 300-300 3 200-300  
  4 200-300 5 200-300  
  6 200-300      
2 3 200-200 4 200-300  
  5 200-300 6 200-300  
3 6 200-300 7 200-300  
  8 200-300      
4 8 250-300 9 250-300  
5 9 250-300 10 250-300  
6 10 250-300 11 250-300  
7 11 250-300 12 250-300  
8 12 250-300 13 250-300  
9 13 250-300 14 250-300    

VIII.8.- L’Organització retirarà les llistes de resultats el últim divendres de cada mes. No obstant això, indicarà cada mes a la llista d’aparellaments la data en que les llistes seran retirades del taulell, de manera que tots els partits disputats amb posterioritat no seran computats per a l’assignació de punts.

IX.- PREMIS.

IX.1.- Obtindran trofeu:

a) els cinc primers classificats de cada grup d’edat al final de la competició.
b) la jugadora femenina millor classificada.

X.- COMITE ORGANITZADOR.

X.1.- El comitè organitzador està composat per Jordi Catalán, Xavier Catalán, Jordi Coll, Juli Mauri i Rubén Redon, qui:

a) Adoptaran totes les decisions relatives a l’organització de la competició
b) Canalitzaran al Club les propostes o iniciatives, proposades per qualsevol inscrit al Rànquing, sempre i quan siguin de l’interès del col•lectiu i el Comitè les estimi convenients.
c) Vetllaran per la resolució dels dubtes o controvèrsies que es plantegin entre els jugadors en qüestions relacionades amb la competició.

X.2.- Totes les comunicacions adreçades al comitè organitzador per consultes, reclamacions, aclariments o propostes, s’efectuaran per correu electrònic a info@tennisvespres.com.

Darrera actualització 01 de Setembre 2017.

©2008 Jordi Coll