Què és aquesta web? Introducció. llistat ordenat per punts conseguints Amb qui et toca jugar aquest mes?
Agenda telefònica dels participants
Noticies, Consells, Tècnica, Lesions, Tractaments.
Ranking dobles
Tria una opció

LLISTA RANKING DOBLES NOV-DES

La parella reptadora ha de trucar abans del 13 de desembre de 2018.
Aquesta llista es retirarà el proper 28 de desembre de 2018 a les 20:00h.

RKG. PUNTS MES PT.AC PARELLA REPTADA PARELLA REPTADORA RSTAT
1 1100 550 550 CHICOTE, Jose Mª - TORRES, Siscu NAVARRO, Carlos - NAVARRO, Dani      
          GÓMEZ, Víctor - SANZ, Miguel Ángel      
2 1100 550 550 NAVARRO, Carlos - NAVARRO, Dani CUADRADO, José - PASTOR, Pere      
3 850 300 550 GÓMEZ, Víctor - SANZ, Miguel Ángel CATALÁN, Jordi - CATALÁN, Xavi      
4 850 550 300 CUADRADO, José - PASTOR, Pere GOTOR, Ivan - RIVERA, Felipe      
5 800 550 250 CATALÁN, Jordi - CATALÁN, Xavi LUCAS, Eugeni - LLADÓ, Rafel      
6 800 550 250 GOTOR, Ivan - RIVERA, Felipe AYLLÓN, Sergi - JALDÓN, Dani      
7 600 300 300 LUCAS, Eugeni - LLADÓ, Rafel LÓPEZ, Toni - MARTÍNEZ, Andrés      
8 550 0 550 AYLLÓN, Sergi - JALDÓN, Dani JIMENEZ, Edu - LATORRE, Diego      
9 550 0 550 LÓPEZ, Toni - MARTÍNEZ, Andrés FERRER, Miquel - REDON, Ruben      
10 550 250 300 JIMENEZ, Edu - LATORRE, Diego MAURI, Juli - SERRA, Toni      
11 550 300 250 FERRER, Miquel - REDON, Ruben CARDONA, Pep - FALANDT, Marc      
12 550 550 0 MAURI, Juli - SERRA, Toni DE YZAGUIRRE,Carlos-MARCHESI,Andrea      
13 550 550 0 CARDONA, Pep - FALANDT, Marc MORENTE,Jose Carlos - MORENTE,Edgar      
14 300 0 300 DE YZAGUIRRE,Carlos-MARCHESI,Andrea DUEÑAS, Josep Mª - FERNANDEZ, Carles      
15 300 0 300 MORENTE,JoseCarlos-MORENTE,Edgar ROJAS, Juan - GUERRERO, Martín      
16 300 300 0 DUEÑAS, Josep Mª - FERNANDEZ, Carles GONZALEZ, Jesús - PIERA, Jordi      
17 300 300 0 ROJAS, Juan - GUERRERO, Martín DEL OLMO. Jesús - ROMERO, Noel      
18 250 0 250 GONZALEZ, Jesús - PIERA, Jordi CALVO, Paco - LORES, Luís      
19 250 0 250 DEL OLMO. Jesús - ROMERO, Noel HERNÁNDEZ, Rafa - VERGARA, Miguel A.      
20 0 0 0 CALVO, Paco - LORES, Luís OLLÉ, Claudia - RIU, Laia      
21 0 0 0 HERNÁNDEZ, Rafa - VERGARA, Miguel A. OLLÉ, Claudia - RIU, Laia      
22 0 0 0 OLLÉ, Claudia - RIU, Laia        

REGLAMENT RANKING DOBLES

Temporada 2018 - 2019

I.- OBJECTIU.

I.1.- Organitzar una competició amateur per parelles en sistema de rànquing oberta a tots els jugadors del club, sense distinció de nivells ni categories, determinant els aparellaments per un mecanisme automàtic que te en compte els punts acumulats a la competició a la temporada en curs.

I.2.- L’esperit de la competició es esportiu, lúdic i participatiu, criteri que regirà les decisions de la Organització en casos de discrepància o buit legal.II.- PARTICIPACIÓ.

II.1.- Poden participar en la competició tots els jugadors que ho comuniquin a la organització, indicant nom i cognoms, telèfon i mail de contacte, i any de naixement, i que paguin la quota de inscripció.

II.2.- La participació en el Torneig comporta la plena acceptació a les normes i principis d’aquest Reglament.III.- PREU.

III.1.- La inscripció en el campionat serà efectiva quan la parella aboni la quantitat de 30 euros (15 euros per jugador) en el compte IBAN: ES54 0081-0114-4500-0145-3150 de BANC SABADELL (titular Juli Mauri Pont), indicant nom i cognoms i DOBLES (sense cap altre dada), i ho comuniqui a la organització.

III.2.- L’organització no te ànim de lucre i les aportacions econòmiques es destinen a l’adquisició dels trofeus, despeses i material de gestió i la contribució al cost del sopar de final de temporada per als assistents.

III.3.- La baixa d’un jugador un cop iniciada la competició, per qualsevol motiu, no dona dret a la devolució de la quota de inscripció.


IV.- CALENDARI.

IV.1.- El torneig es celebrarà des del 19 de setembre de 2016 fins el 31 de maig de 2017, segons les especificacions del present Reglament.


V.- FORMACIO DE LA CLASSIFICACIÓ.

V.1.- La llista inicial de parelles, que determinarà els aparellaments corresponents al primer mes, es farà per ordre alfabètic, i tots començaran amb 0 punts.

V.2.- Les classificacions corresponents als mesos posteriors es determinaran pels punts acumulats aconseguits. En cas d’empat a punts entre dos o més parelles, tindrà millor posició la que estigui més ben classificada en el mes anterior.

V.3.- Totes les parelles que s’inscriguin amb posterioritat al 16 de setembre de 2016 quedaran incorporats en el últim lloc de la classificació vigent, amb 0 punts.

V.4.- Si una parella canvia un dels seus components per la baixa d’un dels dos jugadors, la nova parella mantindrà els punts que tenia l’anterior. Si una parella es desfà però els dos jugadors segueixen participant aparellats amb altres jugadors, cadascuna de les dues noves parelles quedarà incorporada a la classificació amb la meitat dels punts que tenia la parella substituïda.

V.5.- La classificació aconseguida en el ranking del període d’abril/maig servirà per a la assignació de les parelles als grups del Torneig Copa Tennisvespres de Dobles.


VI.- SISTEMA DE COMPETICIÓ.

VI.1.- Cada parella haurà de disputar 2 partits cada període de 5 setmanes aproximadament: un contra la parella situada a la 2ª posició superior, i un contra la parella situada a la 2ª posició inferior. L’Organització penjarà cada mes a la web www.tennisvespres.com i al taulell del club la classificació i els aparellaments assignats.

VI.2.- Els jugadors tindran llibertat per concretar la data i hora del partit, de dilluns a divendres i en horari de vespre de 19 a 22 hores. Només si els dos jugadors es posen d’acord podran jugar el partit en dies i hores diferents als assenyalats.

VI.3.- Correspon a la parella pitjor classificada (reptadora) comunicar-se per telèfon o mail amb la millor classificada (reptada) per concretar el dia i l’hora del partit. La reptadora ha de contactar amb la reptada com a màxim 20 dies abans del darrer dia del termini. Si la reptadora no ha efectuat la comunicació en aquest període, la parella reptada pot anotar-se el partit guanyat per W.O. (6-0 6-0).
La organització indicarà a cada llista les dates màximes per reptar i per anotar el resultat dels partits.

VI.4.- Totes les parelles estan obligades a facilitar a la rival un mínim de 4 dies, dins dels dies i hores previstos a la norma VI.2.-, per poder disputar el partit.

VI.5.- Atenent els objectius de la competició, es reclama la millor voluntat dels participants en procurar i facilitar les comunicacions per aconseguir la disputa dels partits.

VII.6.- Les parelles que siguin baixa definitiva o temporal a la competició ho hauran de comunicar a l’Organització, per tal de que no figurin a la llista d’aparellaments del mes o mesos següents. En aquest cas, conservaran els punts acumulats fins aleshores per al moment en que es reincorporin a la competició.

VII.7.- Les parelles que no disputin cap partit en un mes, o tres partits en dos mesos consecutius, i no hagin comunicat a l’Organització la seva baixa temporal o definitiva, podran ser exclosos de la competició.

VIII.8.- Per tal d’afavorir la màxima disputa de partits, si una parella perd circumstancialment un dels seus membres per raons d’incompatibilitat d’horaris, malaltia o lesió, el jugador absent podrà ser substituït per un altra jugador sempre i quan no formi part d’una altra parella de la competició.


VII.- REGLAMENT DELS PARTITS.

VII.1.- Els partits es jugaran a dos sets de 6 jocs. En cas d’empat a 6 jocs, es jugarà un tie-break.

VII.2.- Si es produeix un empat a un set, el tercer set es decidirà directament per super tie-break, (a 10 punts amb ventatge de 2), llevat que les dues parelles acordin la celebració d’un tercer set.

VII.3.- La parella reptadora haurà de posar 4 pilotes en bones condicions per disputar els partits. La parella reptada pot revisar l’estat de les pilotes abans de començar el partit, i si no les accepta, la parella reptadora haurà de llogar al club pilotes de 1ª o 2ª categoria, a la seva elecció.

VII.4.- Els partits es disputaran en pista de terra batuda. Només si les dues parelles es posen d’acord, podran jugar el partit en una pista d’una altra superfície.


VIII.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ.

VIII.1.- La parella guanyadora anotarà el resultat del partit en el quadre penjat al taulell del passadís d’accés als vestidors. S’anotarà primer els jocs aconseguit per la parella reptada i en segon lloc els jocs aconseguit per la parella reptadora.

VIII.2.- La guanyadora d’un partit per un doble 6-0, anotarà un doble 6-1.

VIII.3.- La guanyadora d’un partit per WO, anotarà un doble 6-0.

VIII.4..- Els errors involuntaris sense detectar seran validats.

VIII.5.- Si el resultat es il•legible o incoherent no serà puntuat.

VIII.6.- Les parelles obtindran 300 punts per partit guanyat a una parella reptada (millor classificada) i 250 punts per partit guanyat a una parella reptadora (pitjor classificada).

VIII.7.- L’Organització retirarà les llistes de resultats a la data que s’indicarà a la llista, de manera que tots els partits disputats amb posterioritat no seran computats per a l’assignació de punts.


IX.- PREMIS.

IX.1.- Obtindran trofeu les tres primeres parelles classificades al final de la competició.


X.- COMITE ORGANITZADOR.

X.1.- El comitè organitzador està composat per Jordi Catalán, Xavier Catalán, Jordi Coll, Juli Mauri i Rubén Redon, qui vetllaran per la resolució dels dubtes o controvèrsies que es plantegin.

X.2.- Totes les comunicacions adreçades al comitè organitzador per consultes, reclamacions, aclariments o propostes, s’efectuaran per correu electrònic a info@tennisvespres.com.

©2008 Jordi Coll