Què és aquesta web? Introducció. llistat ordenat per punts conseguints Amb qui et toca jugar aquest mes?
Agenda telefònica dels participants
Noticies, Consells, Tècnica, Lesions, Tractaments.
Ranking dobles
Tria una opció

RANKING FEBRER / MARÇ DOBLES

La parella reptadora ha de trucar abans del 16 de Febrer de 2018.
Aquesta llista es retirarà el proper 09 de Març de 2018

RKG ACU. MES ANT. PARELLA REPTADA PARELLA REPTADORA RSTAT.
1 2400 600 1800 SANZ, Miguel AngeL - GOMEZ, Víctor GOTOR, Ivan - PORTA, Lluís      
          CARDONA, Pep - COLLS, Josep      
2 1775 300 1475 GOTOR, Ivan - PORTA, Lluís DEL OLMO. Jesús - ROMERO, Noel      
3 1775 600 1175 CARDONA, Pep - COLLS, Josep PHILLIPPE, Sidney - DUAIGÜES, Albert      
4 1575 350 1225 DEL OLMO. Jesús - ROMERO, Noel HERNÁNDEZ, Rafa - VERGARA, Miguel      
5 1550 50 1500 PHILLIPPE, Sidney - DUAIGÜES, Albert CUADRADO, José - PASTOR, Pere      
6 1500 300 1200 HERNÁNDEZ, Rafa - VERGARA, Miguel TORRELLES,Josep-ALTISENT,Ricard      
7 1500 600 900 CUADRADO, José - PASTOR, Pere MAURI, Juli - SERRA, Toni      
8 1500 600 900 TORRELLES,Josep-ALTISENT,Ricard CHICOTE, Jose Mª - TORRES, Siscu      
9 1300 350 950 MAURI, Juli - SERRA, Toni FERRER, Miquel - REDON, Ruben      
10 1250 600 650 CHICOTE, Jose Mª - TORRES, Siscu GONZALEZ, Jesús - PIERA, Jordi      
11 1225 575 650 FERRER, Miquel - REDON, Ruben MORENTE, Jose - MORENTE, Edgar      
12 1050 50 1000 GONZALEZ, Jesús - PIERA, Jordi SCHALLOEHR, Rene - DIAZ, Pedro      
13 1050 50 1000 MORENTE, Jose - MORENTE, Edgar LORES, Luis - CALVO, Paco      
14 1000 300 700 SCHALLOEHR, Rene - DIAZ, Pedro CATALÁN, Jordi - CATALÁN, Xavi      
15 725 50 675 LORES, Luis - CALVO, Paco BELLIDO, David - DIEZ, David      
16 700 50 650 CATALÁN, Jordi - CATALÁN, Xavi LLADÓ, Rafel - PALACIN, Enrique      
17 625 300 325 BELLIDO, David - DIEZ, David ROJAS, Juan - GUERRERO, Martín      
18 500 350 150 LLADÓ, Rafel - PALACIN, Enrique JIMENEZ, Edu - LATORRE, Diego      
19 450 25 425 ROJAS, Juan - GUERRERO, Martín PEREZ, Sandra - CONWAY, Esteban      
20 350 350 0 JIMENEZ, Edu - LATORRE, Diego PEREZ, Sandra - CONWAY, Esteban      
21       PEREZ, Sandra - CONWAY, Esteban        

REGLAMENT RANKING DOBLES

Temporada 2016 - 2017

I.- OBJECTIU.

I.1.- Organitzar una competició amateur per parelles en sistema de rànquing oberta a tots els jugadors del club, sense distinció de nivells ni categories, determinant els aparellaments per un mecanisme automàtic que te en compte els punts acumulats a la competició a la temporada en curs.

I.2.- L’esperit de la competició es esportiu, lúdic i participatiu, criteri que regirà les decisions de la Organització en casos de discrepància o buit legal.II.- PARTICIPACIÓ.

II.1.- Poden participar en la competició tots els jugadors que ho comuniquin a la organització, indicant nom i cognoms, telèfon i mail de contacte, i any de naixement, i que paguin la quota de inscripció.

II.2.- La participació en el Torneig comporta la plena acceptació a les normes i principis d’aquest Reglament.III.- PREU.

III.1.- La inscripció en el campionat serà efectiva quan la parella aboni la quantitat de 20 euros (10 euros per jugador) en el compte IBAN: ES54 0081-0114-4500-0145-3150 de BANC SABADELL (titular Juli Mauri Pont), indicant nom i cognoms i DOBLES (sense cap altre dada), i ho comuniqui a la organització.

III.2.- L’organització no te ànim de lucre i les aportacions econòmiques es destinen a l’adquisició dels trofeus, despeses i material de gestió i la contribució al cost del sopar de final de temporada per als assistents.

III.3.- La baixa d’un jugador un cop iniciada la competició, per qualsevol motiu, no dona dret a la devolució de la quota de inscripció.


IV.- CALENDARI.

IV.1.- El torneig es celebrarà des del 19 de setembre de 2016 fins el 31 de maig de 2017, segons les especificacions del present Reglament.


V.- FORMACIO DE LA CLASSIFICACIÓ.

V.1.- La llista inicial de parelles, que determinarà els aparellaments corresponents al primer mes, es farà per ordre alfabètic, i tots començaran amb 0 punts.

V.2.- Les classificacions corresponents als mesos posteriors es determinaran pels punts acumulats aconseguits. En cas d’empat a punts entre dos o més parelles, tindrà millor posició la que estigui més ben classificada en el mes anterior.

V.3.- Totes les parelles que s’inscriguin amb posterioritat al 16 de setembre de 2016 quedaran incorporats en el últim lloc de la classificació vigent, amb 0 punts.

V.4.- Si una parella canvia un dels seus components per la baixa d’un dels dos jugadors, la nova parella mantindrà els punts que tenia l’anterior. Si una parella es desfà però els dos jugadors segueixen participant aparellats amb altres jugadors, cadascuna de les dues noves parelles quedarà incorporada a la classificació amb la meitat dels punts que tenia la parella substituïda.

V.5.- La classificació aconseguida en el ranking del període d’abril/maig servirà per a la assignació de les parelles als grups del Torneig Copa Tennisvespres de Dobles.


VI.- SISTEMA DE COMPETICIÓ.

VI.1.- Cada parella haurà de disputar 2 partits cada període de 5 setmanes aproximadament: un contra la parella situada a la 2ª posició superior, i un contra la parella situada a la 2ª posició inferior. L’Organització penjarà cada mes a la web www.tennisvespres.com i al taulell del club la classificació i els aparellaments assignats.

VI.2.- Els jugadors tindran llibertat per concretar la data i hora del partit, de dilluns a divendres i en horari de vespre de 19 a 22 hores. Només si els dos jugadors es posen d’acord podran jugar el partit en dies i hores diferents als assenyalats.

VI.3.- Correspon a la parella pitjor classificada (reptadora) comunicar-se per telèfon o mail amb la millor classificada (reptada) per concretar el dia i l’hora del partit. La reptadora ha de contactar amb la reptada com a màxim 20 dies abans del darrer dia del termini. Si la reptadora no ha efectuat la comunicació en aquest període, la parella reptada pot anotar-se el partit guanyat per W.O. (6-0 6-0).
La organització indicarà a cada llista les dates màximes per reptar i per anotar el resultat dels partits.

VI.4.- Totes les parelles estan obligades a facilitar a la rival un mínim de 4 dies, dins dels dies i hores previstos a la norma VI.2.-, per poder disputar el partit.

VI.5.- Atenent els objectius de la competició, es reclama la millor voluntat dels participants en procurar i facilitar les comunicacions per aconseguir la disputa dels partits.

VII.6.- Les parelles que siguin baixa definitiva o temporal a la competició ho hauran de comunicar a l’Organització, per tal de que no figurin a la llista d’aparellaments del mes o mesos següents. En aquest cas, conservaran els punts acumulats fins aleshores per al moment en que es reincorporin a la competició.

VII.7.- Les parelles que no disputin cap partit en un mes, o tres partits en dos mesos consecutius, i no hagin comunicat a l’Organització la seva baixa temporal o definitiva, podran ser exclosos de la competició.

VIII.8.- Per tal d’afavorir la màxima disputa de partits, si una parella perd circumstancialment un dels seus membres per raons d’incompatibilitat d’horaris, malaltia o lesió, el jugador absent podrà ser substituït per un altra jugador sempre i quan no formi part d’una altra parella de la competició.


VII.- REGLAMENT DELS PARTITS.

VII.1.- Els partits es jugaran a dos sets de 6 jocs. En cas d’empat a 6 jocs, es jugarà un tie-break.

VII.2.- Si es produeix un empat a un set, el tercer set es decidirà directament per super tie-break, (a 10 punts amb ventatge de 2), llevat que les dues parelles acordin la celebració d’un tercer set.

VII.3.- La parella reptadora haurà de posar 4 pilotes en bones condicions per disputar els partits. La parella reptada pot revisar l’estat de les pilotes abans de començar el partit, i si no les accepta, la parella reptadora haurà de llogar al club pilotes de 1ª o 2ª categoria, a la seva elecció.


VIII.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ.

VIII.1.- La parella guanyadora anotarà el resultat del partit en el quadre penjat al taulell del passadís d’accés als vestidors. S’anotarà primer els jocs aconseguit per la parella reptada i en segon lloc els jocs aconseguit per la parella reptadora.

VIII.2.- La guanyadora d’un partit per un doble 6-0, anotarà un doble 6-1.

VIII.3.- La guanyadora d’un partit per WO, anotarà un doble 6-0.

VIII.4..- Els errors involuntaris sense detectar seran validats.

VIII.5.- Si el resultat es il•legible o incoherent no serà puntuat.

VIII.6.- Les parelles obtindran 300 punts per partit guanyat a una parella reptada (millor classificada) i 250 punts per partit guanyat a una parella reptadora (pitjor classificada). Es comptabilitzaran 25 punts per partit jugat.

VIII.7.- L’Organització retirarà les llistes de resultats a la data que s’indicarà a la llista, de manera que tots els partits disputats amb posterioritat no seran computats per a l’assignació de punts.


IX.- PREMIS.

IX.1.- Obtindran trofeu les tres primeres parelles classificades al final de la competició.


X.- COMITE ORGANITZADOR.

X.1.- El comitè organitzador està composat per Jordi Catalán, Xavier Catalán, Jordi Coll, Juli Mauri i Rubén Redon, qui vetllaran per la resolució dels dubtes o controvèrsies que es plantegin.

X.2.- Totes les comunicacions adreçades al comitè organitzador per consultes, reclamacions, aclariments o propostes, s’efectuaran per correu electrònic a info@tennisvespres.com.

©2008 Jordi Coll